พื้นที่เติมเงิน
1
เกม/เซิร์ฟ/ตัวละครการเติมเงิน
2
เติมเงินสกุลเงินของเกม
 • สกุลเงินของเกม
 • แพ็คของขวัญ

  tips:

  1、แพ็คของขวัญทั้งหมดสามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียวภายใน 1 ชั่วโมง;

  2、จำนวนการซื้อแพ็คของขวัญมูลค่าที่เก็บไว้ทั้งหมดจะเหมือนกับในเกม โปรดอย่าเกินจำนวนการซื้อ มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถรับสกุลเงินได้;

  3、หากท่านพบปัญหาใด ๆ ในระหว่างการเติมเงิน โปรดติดต่อ CS อย่างเป็นทางการใน FB;

  คำอธิบายในการซื้อแพ็คของขวัญ:

  1.แต่ละแพ็คเกจสามารถซื้อได้ด้วยmycardที่มีราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาของแพ็คเกจเท่านั้น;

  2.เมื่อใช้mycardที่มีมูลค่ามากกว่าราคาของแพ็คเกจที่จะซื้อ ส่วนที่เกินราคาของแพ็คเกจจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเป็นตำลึงเกมในอัตราส่วน 1 แต้ม = 2 ตำลึง;

  3.เมื่อใช้mycardที่มีราคาต่ำกว่าแพ็คเกจเพื่อซื้อ แพ็คเกจจะไม่สามารถซื้อได้สำเร็จ และmycardจะถูกจัดเก็บโดยตรงเป็นตำลึงเกมในอัตราส่วน 1 แต้ม = 2 ตำลึง;

  คำอธิบายในการซื้อสกุลเงินของเกม:

  1.แต่ละสกุลเงินเกมสามารถซื้อได้ด้วยmycardที่มีราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาของสกุลเงินเกมเท่านั้น;

  2.เมื่อใช้mycardที่มีมูลค่ามากกว่าราคาของสกุลเงินเกมที่จะซื้อ ส่วนที่เกินราคาของสกุลเงินเกมจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเป็นตำลึงเกมในอัตราส่วน 1 แต้ม = 2 ตำลึง ;

  3. เมื่อใช้mycardที่มีราคาต่ำกว่าสกุลเงินเกมเพื่อซื้อสกุลเงินเกมจะไม่สามารถซื้อได้สำเร็จ และmycardจะถูกจัดเก็บโดยตรงเป็นตำลึงเกมในอัตราส่วน 1 แต้ม = 2 ตำลึง;

  3
  โปรดยืนยันคำสั่งซื้อ
  บัญชี เกม เซิร์ฟ ตัวละครการเติมเงิน เติมเงิน
  ฉันได้อ่านรายละเอียดและยอมรับการยอมรับดังต่อไปนี้ ข้อตกลงการเติมเงินคำอธิบายของ
  ยืนยัน